Financování pro každou příležitost

 

FINEPO GOLD s.r.o.

 

Ochrana osobních informací

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Uživatel odesláním vyplněného formuláře souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů dle Nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Tyto údaje budou zpracovány společností Finepo Gold s.r.o., se sídlem: Bartošova 45, 76001 Zlín, IČ: 07873735, zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 110629; Sídlo: Bartošova 45, 760 01 Zlín(www.finepo.cz), (dále jen „provozovatel“), jakožto provozovatelem systému a budou uchovány a archivovány po dobu 10 let. Provozovatel si vyhrazuje právo využít ke správě systému třetí stranu. Uživatel dále souhlasí s poskytnutím vložených údajů třetím stranám – zprostředkovatelům nebo poskytovatelům finančních služeb. Aktuální seznam odběratelů žádostí: CFIG SE (CZ, IČ: 29138680), PROFI CREDIT Czech a.s. (CZ, IČ: 61860069), Volsor s.r.o. (CZ, IČ: 01385011), Arbull s.r.o. (CZ, IČ: 03551369), Nebankovni-registr.cz, s.r.o. (CZ, IČ: 01911945), Elephant Orchestra, s.r.o. (CZ, IČ: 03272974), Fair Credit Czech s.r.o. (CZ, IČ: 04455835), Lead Express (CZ, IČ: 03551369), VITACREDIT s.r.o. (CZ, IČ: 28614488), SIM PŮJČKA s.r.o. (CZ, IČ: 01548689), ZAPLO Finance s.r.o. (CZ, IČ: 29413575) Home Credit a.s. (CZ, IČ 26978636). Každý kontakt může být předán více zprostředkovatelům nebo poskytovatelům. Předávání kontaktů bude probíhat pouze v rámci Evropské unie. Uživatel prohlašuje, že vložené osobní údaje se týkají jeho osoby a jsou úplné a pravdivé.

Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu do sídla provozovatele nebo elektronickou formou do datové schránky provozovatele. Uživatel dále uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou emailu, MMS, SMS nebo telefonicky. Souhlas uděluje uživatel jak Provozovateli, tak třetím stranám, které se na zpracování žádosti podílejí. Souhlas s marketingovým kontaktem je udělován na dobu 10 let amůže být kdykoliv odvolán na emailové adrese finepogold@gmail.com.

Finepo Gold s.r.o., 20.12. 2021
 

Cookies

 
Společnost Finepo Gold s.r.o., používá soubory „cookie“ pro zlepšení uživatelského komfortunávštěvníků a uživatelů svých internetových stránek. Cookie jsou miniaturní soubory, složenéz písmen a číslic, které server uloží do vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii a umožňují provozovateli těchto internetových stránky odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek. Prostřednictvím stránek společnosti úvěru Finepo Gold s.r.o., dochází k využívání těchto typů cookies:

  • Nezbytně nutné cookies, ty uživateli umožňují pohybovat se po internetových stránkách společnosti úvěru Finepo Gold s.r.o., a využívat jejích základních funkcí. Tyto cookies jsou nezbytné pro používání této internetové stránky.
  • Funkční cookies se používají, abychom rozpoznali, když se uživatel vrátí na naši internetovou stránku a pomáhají nám poskytovat vylepšené a personalizované funkce (např. tvůj výběr jazyka nebo oblasti). Tyto cookies shromažďují anonymní informaceo uživateli a nemohou sledovat jeho aktivity při návštěvě jiných webových stránek.
  • Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a shromažďovat informace o použití webové stránky (např. které stránky návštěvník nejčastěji otevírá a zda uživatel dostává hlášení o chybě z některých stránek). To nám pomáhá zlepšit fungování internetové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Tyto cookies používáme pouze pro zlepšení výkonu této stránky a ke zlepšení uživatelské zkušenosti.
  • Reklamní a cílené cookies zaznamenávají návštěvu uživatele naší internetové stránky, stránky, které navštívil a odkazy, na které kliknul. Tyto informace používáme v ojedinělých případech pro zobrazení reklam, které jsou relevantní pro uživatele a jeho zájmy.
  • Používají se i k omezení počtu opakování, v němž se uživateli zobrazí stejná reklama, a pomáhají nám měřit účinnost reklamních kampaní. K tomuto účelu můžeme tyto informace také sdílet se třetími stranami (jako jsou zadavatelé reklamy).

Použití cookies třetích stran

Kategorie cookie Služba třetí strany Účel
Analytické a výkonnostní cookies Google AnalyticsMouseStats Tyto cookies nám pomáhají odhadnout velikost našeho publika a způsobu používání webové stránky. Používají se také pro sledování konverzí.
Reklamní a cílenécookies FacebookGoogle Adwords Tyto cookies nám pomáhají tě rozpoznat, když se vrátíš na naši stránku a umožňují nám přizpůsobit stránku a předkládat ti nabídky cílené na tvé individuální zájmy.


PROFI CREDIT využívá služeb třetích stran, abychom zjistili, jak uživatel používá naši internetovou stránku, což nám umožňujeoptimalizovat uživatelskou zkušenost a případně personalizovatreklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb jako jsou služby analyzující internetový provoz) také mohoupoužívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Jedná se pravděpodobně o analytické/výkonnostní nebo cílené cookies. Tady jsou další podrobnosti o službách těchto třetích stran:

Kategorie cookie Služba třetí stranyÚčel
Analytické a výkonnostní cookies
Google Analytics
Heat Map
Twitter
Facebook
Tyto cookies nám pomáhají odhadnout velikost našeho publika azpůsobu používání webové stránky. Používají se také pro sledování konverzí.
Reklamní acílené cookies Google Adwords
Tyto cookies nám pomáhají tě rozpoznat, když se vrátíš na naši stránku aumožňují nám přizpůsobit stránku apředkládat ti nabídky cílené na tvé individuální zájmy.


Co dělat, když nechcete, aby se ukládaly cookies?

Kdykoliv můžete zrušit svůj souhlas spoužíváním cookies. Použijte ktomu prosím níže uvedenou tabulku, ve které jsme uvedli jednotlivé možnosti, jak zabránit přijímání cookies. Pokud se chcete o cookies dozvědět více a spravovat své nastavení, můžete se také podívat na: http://www.youronlinechoices.eu/.Pokud chcete vymazat cookies uložené na vašemkoncovém zařízení a nastavit prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete to udělat vnastavení prohlížeče. Tato nastavení prohlížeče pro cookies jsou obvykle ve složce „možnosti“, „nástroje“ nebo „nastavení“ vinternetovém prohlížeči, který používáte pro přístup na tuto stránku. Různé prohlížeče ale mohou používat různé mechanismy k deaktivování cookies. Pokud si nevíte rady, zkuste využít nabídku „pomoc“ v prohlížeči, kde najdete více informací o správě nastavení cookies. Pokud nepovolíte cookies, budete si i tak moci tuto internetovou stránku prohlížet, některé její části a funkce ale nebudou možná bez cookies fungovat správně.

Kategorie cookieSlužbaMožnost opt-out
Analytické a výkonnostní cookiesGoogle AnalyticsGoogle Analytics opt-out
Reklamní a cílené cookiesGoogle AdwordsGoogle Adwords


Prohlášení o zodpovědnosti

Vpříslušných případech nesou uživatelé webové stránky zodpovědnost za bezpečnost svých osobních dat a hesel. A sice je na jejich zodpovědnosti ujistit se, že jsou uloženy na bezpečném místě a že je nesdílí sostatními uživateli. Nezapomeňte se vždy po skončení práceodhlásit, aby ostatní neměli přístup ke vašimosobním informacím. Toto opatření byste měli udělat, i když nepoužíváte veřejný počítač (například v knihovně nebo internetové kavárně), ale vášosobní počítač doma.

Finepo Gold s.r.o., 20.12. 2021
 

Ochrana osobních informací